Geilo-kurset 2022: kurs i revmatologi

På vegne av AF og NFA kan endelig kurskomiteen ønske velkommen til tradisjonelt kurs på Geilo. Vi er sterke i troen på at vi kan gjennomføre fysisk kurs til tross for usikre tider.
Geilo på vinteren

Vi møtes som vanlig på Dr. Holms hotell i uke 11 (fra mandag 14. mars til og med fredag 18. mars). Programmet starter tidlig mandag, så det er selvfølgelig anledning til å komme søndag kveld for en oppfriskning med gamle og nye bekjentskaper.

Om kurset
Årets tema blir revmatologi.
Innen dette feltet skjer det mye, og vi ser på siste nytt innenfor behandlingen. Vi skal lære å undersøke ledd, og ikke minst oppdatere oss på alle antistoffene innen revmatologien. Artrose er inne i en ny behandlingsæra. Biologisk behandling har gjort sitt inntog i revmatologien. Skal revmapasienter trene, og eventuelt hvordan? Hvor stor risiko utgjør revmatologiske sykdommer for hjertet? Hva gjør vi med de urinsyregiktpasientene hvor vi ikke kommer til målet med konvensjonell forebyggende behandling? Er det noe nytt innen fibromyalgi? Er det forskjell på bisfosfonatene innen osteoporose behandling? Og hvor farlige er de med tanke på kjevenekrose? Er hormonbehandling helt ute?

På ettermiddagene reflekterer vi over temaet "Mennesker i vår tid" med flere spennende foredragsholdere.

Sigbjørn Johnsen snakker om fremtidens helsevesen mtp. økonomiske begrensninger.

Espen Rostrup Nakstad går gjennom koronaens historie og Tor Aksel Busch ser mennesket fra rettsvesenets side.

Johnsen, Nakstad og Buch
Johnsen, Nakstad og Buch

Se vedlagte program for detaljer.

Kurset er godkjent: 
Allmennmedisin: Emnekurset i revmatologi med 23 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i revmatologi til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kurset "Verden vi lever i" godkjennes med 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Samfunnsmedisin: Emnekurset i revmatologi godkjennes med 23 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Kurset "Verden vi lever i" godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Det vises til følgende læringsmål: ALM: 061,062,063,064, 071,072,073,074,075,076
FKM LM: -51

Geilo lokker med sine hvite vidder, og sjansen for sol er stor på denne tiden. Temperaturen er også passe for skiaktiviteter. I tillegg er det egen spa-avdeling på hotellet. Hyggelige måltider, mye musikk og sang vil prege kurset.

Ta gjerne med musikkinstrumenter!

Med hilsen fra kurskomiteen

Edle Margrethe Johannesen, Lina Kristin Welle-Nilsen, Jan Arvid Prytz og Jørgen Smith