Geilokurset 2021

Gode kolleger!

Planene for neste års Geilokurs er nesten ferdige. Kurset går i uke 11, 15.-19. mars 2021. Vi har på plass gode forelesere til formiddagskurset. Tema blir Rheumatologi, som på årets kurs som måtte kanselleres. Sigbjørn Johnsen og Tor-Aksel Busch kommer.

På Dr Holms Hotell er de klare til å ta imot oss. Hallingskarvet ligger fredelig og venter. Vi jobber med de siste detaljene, invitasjon kommer om ikke lenge. 

Dere hører fra oss!

Glad dag ønskes fra 

Lina, Edle, Jørgen, Jan Arvid