Allmennlegeforeningen

Nyheter

Hva gjør Allmennlegeforeningen med Blåreseptsaken?

Vi har fått mange henvendelser og endringene i regelverket rundt blåresepter og kan forsikre om at AF tar denne saken på høyeste alvor. Vi var derfor raskt i kontakt med media for å skape blest om saken og har sammen med Legeforeningen jobbet opp mot departementet og politiske partier.
14. januar 2022

Saken har en lengre forhistorie og Legeforeningen har avgitt høringssvar i to runder som AF har støttet.

Piller

 

 

 

 

 

 

 

AF-styret innkalte torsdag 13. januar 2022 til et ekstraordinært styremøte om nettopp denne saken. Til diskusjonen ble også   president, leder av jus- og   arbeidslivsavdeling og  kommunikasjonsjefen nvitert. Presidenten og sekretariatet redegjorde for arbeidet i saken så langt.

Dette er en sak Legeforeningen prioriterer høyt og ikke vil gi seg på. Det jobbes langs flere akser. Da det er en sak som rammer flere foreningsledd jobber vi for en samlet respons mot ministeren. AF støtter dette. I møtet diskuterte vi videre strategi inkludert plan for nødvendige fellestiltak om ikke ministeren innen kort tid går inn for å endre dette regelverket. Dere har også mottatt medlemsbrev fra presidenten hvor hun orienterer om disse planene. AF styret er på og har gitt tydelig tilbakemelding på alvoret i denne saken for våre medlemmer. Vi vil nå jobbe sammen med sekretariatet i Dnlf og de andre foreningsleddene om videre tiltak i oppfølgingen av denne saken. Vi gir oss ikke og kommer ikke til å sitte stille i båten om ikke ministeren endrer disse reglene.

Allmennlegeforeningen vil sammen med sekretariatet og de øvrige foreningsleddene i Legeforeningen planlegge videre oppfølging og felles reaksjon om ikke ministeren nå snarlig tar ansvar for å fjerne denne regelendringen. Vi ber derfor om at ingen starter egne aksjoner, men at alle holder seg oppdatert på saken og følger med på informasjonen som kommer fra Legeforeningen.