KS anbefaler praksiskompensasjon til leger i karantene

Nils Kristian Klev hjemmekontor

Kommunenes Sentralforbund (KS) har gått ut med en anbefaling til alle sine medlemskommuner om at fastleger i karantene og isolasjon gis en inntektskompensasjon lik allmennlegeforeningens praksiskompensasjon. Dette gjelder næringsdrivende fastleger som må i karantene eller isolasjon som følge av legearbeid utført for kommunen. Denne satsen utbetales per virkedag legen er forhindret fra å utføre sitt virke i sin kurative praksis. Kompensasjonen bør utbetales i inntil 16 dager fra karantenen eller isolasjonen ble innført.

«Fastlegene har vist stor vilje til å stille opp i denne ekstra ordinære situasjonen og det er gledelig at KS ser samme behovet som oss for en slik garanti.» sier leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev i en kommentar.

KS har publisert informasjon om dette på egne nettsider.