Legeerklæring: trening

AF er kjent med at det har vært noen forespørsler pasienter som vil ha erklæring til trening på helsestudio
Trening og attester

Allmennlegeforeningen er kjent med at det har vært noen forespørsler om denne type legeerklæringer, men har ikke inntrykk av at det foreløpig har vært stort trykk.

Vi har inntrykk av at det foreløpig er et lokalt utslag av slike forespørsler i Oslo og ikke noe generelt i landet, men det kan bre om seg om flere kommuner stenger ned treningssentre.

AF har sammen med NFA en dialog med FHI om dette da det anledning til unntak ikke står i den nasjonale covid-forskriften, men kun er innført enkelte steder lokalt. Vi mener andre enn fastlegene bør kunne dokumentere dette. Mange av de det er aktuelt for er nok eller har også vært i behandlingsløp hos fysioterapeut og kan nok få det dokumentert der eller hos annen behandler.  

Vi vil bemerke at det viktigste er at treningssentrene er flinke til å opplyse pasientene om at dette kun er aktuelt der det er snakk om rehabilitering og opptrening ut fra et medisinsk behov, og at det ikke er en måte å omgå regelverket i forhold til koronarestriksjonene (covid-19-forskriften §17a).