Allmennlegeforeningen

Nyheter

Medlemsmøte Hedmark

Allmennlegeforeningens styre deltok 15. januar 2018 på medlemsmøte i Hedmark legeforening.
15. januar 2018

Leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren og leder i jus og arbeidslivsavdelingen Lars Duvaland innledet med «En fastlegeordning for framtida».

Leder Tom Ole Øren understreket innledningsvis at innspillene fra medlemmene er helt nødvendig.

              

Det var stort engasjement blant medlemmene med en rekke spørsmål og kommentarer, og det ble understreket at vi må definere våre kjerneoppgaver. Det ble blant annet stilt spørsmål om fastlegene kan si nei til konkrete oppgaveoverføringer. Dette er en akutell problemstilling som vi allerede får henvendelser om sa Duvaland. Han viste til at dette er spørsmål som kan tas opp med kommunen i Samarbeidsutvalget, og i noen tilfeller også med fylkeslegen. Medlemmene kan ta kontakt med avdeling for jus og arbeidsliv for bistand i prinsipielle saker knyttet til dette.

Vi har et fantastisk fag!