Medlemsmøte i Telemark 13. februar 2024

Styret i Allmennlegeforeningen og førstelandsråd i Telemark inviterer til medlemsmøte på Restaurant Henrik & kompani i Skien tirsdag 13. februar 2024 kl 18.00 - 20.00. Fra ca kl. 19.30 blir det servert mat.
Styret i Allmennlegeforeningen

Tema for møtet er: Pågående arbeid i Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, orienterer om pågående arbeid med spesielt fokus på oppfølgingen av ekspertutvalgets rapport. Han vil også orientere om Legeforeningens arbeid opp mot NAV og NAV kontroll. 


Agenda for møtet: 

  1. Velkommen ved Nils Kristian Klev
  2. Nils Kristian Klev informerer om styrets arbeid
  3. Situasjonen i Telemark og det lokale arbeidet ved Else Worren Nygård
  4. Diskusjon med salen om utfordringer rundt ekspertutvalgets rapport samt NAV og NAV kontroll.