Ny president i UEMO og ny representant fra AF

Hvert fjerde år er det presidentvalg i UEMO. Tiago Villanueva fra Portugal er nyvalgt president.

Kjartan Olafsson går av som vår delegat til UEMO, etter 12 år. Han har vært visepresident i fire år, og har vært en bauta i det europeiske fellesskapet for allmennleger. Marit Tuv overtar som delegat, og Ivar Halvorsen fortsetter.

Marit og Kjartan

De fleste nasjonene i Europa sliter med raskt økende arbeidsbyrde, rekrutteringssvikt og for tidlig frafall blant de legene som skulle lære opp nye kolleger. Alle land har nytte av å utveksle erfaringer. Noen av delegatene representerer allmennlegene i viktige EU-organer, og det er en stigende interesse for vår deltakelse. Bevisstheten om allmennlegenes avgjørende betydning for hele helsevesenet er mindre i de fleste andre land enn i Norge.

Ny president