Allmennlegeforeningen

Nyheter

Nytt sentralstyre fra 1. september 2019

Marit Hermansen er gjenvalgt som president.
Nils Kristian Klev og Marit Karlsen inn i sentralstyret
5. juni 2019
Nils Kristian og Marit

På landsstyremøtet i  dag ble Marit Hermansen gjenvalgt som president i Legeforeningen.

Marit Hermansen lite.jpg

Nils Kristian Klev og Marit Karlsen ble i dag valgt som medlemmer av sentralstyret fra 1. september 2019.

Nils Kristian Klev er i dag nestleder i Allmennlegeforeningen, og er ny leder av AF fra 1. september 2019. Klev er fastlege i Røyken.

Marit Karlsen er førstelandsråd i Finnmark, og styremedlem i AF fra 1. september 2019. Karlsen er fastlege i Kautokeino.