Nytt styremedlem i AF

Lise Birthe Figenschou er nytt styremedlem i AF fra 20. januar - 31. august 2023 da Kari Svenkerud Fresvik har trukket seg fra styret.
Kari

 

Takk til Kari for samarbeidet og spesielt ditt engasjement for mer oversiktlige og strukturerte ALIS løp for alle allmennleger! 

 

lise

 

Velkommen til Lise! 
Lise har jobbet i allmennpraksis siden 1999, og vært fastlege fra 2000. Hun har hele veien hatt bistilling i sykehjem, og vært tillitsvalgt fra ca 2017.

 

 

Lise brenner for

  1. fastlegers arbeidsforhold både i by og land.
  2. allmennmedisinsk tjenestetilbud til befolkningen
  3. eldremedisin
  4. helhetlig helsetjeneste der leger trives og pasienter får et godt og effektivt tilbud
  5. og mye mer😊

Og hun er veldig nyskjerrig på styrearbeid!