Allmennlegeforeningen

Nyheter

Om introduksjonsavtaler i allmennmedisin

AF har mottatt informasjon fra Helsedirektoratet om at kommunene nå kan søke om intruduksjonsavtaler i allmennmedisin.
18. februar 2022

Introduksjonsavtaler er ett av tiltakene i Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Introduksjonsavtaler vil tilrettelegge for at flere leger får fullført spesialistutdanningen.

Fastleger som inngår introduksjonsavtaler, vil kunne oppleve redusert arbeidsbelastning fordi det kommer inn en ekstra lege på kontoret som vil følge opp deler av deres pasienter. Det er opp til avtalepartene (kommune, fastleger, introduksjonslege) å bli enige om fordelingen av kostnader ved gjennomføringen av introduksjonsavtalen. Avtalepartene må avgjøre om introduksjonslegen skal være fastlønnet eller selvstendig næringsdrivende.

Det er kommunen som søker om å få opprette introduksjonsavtale(r). I søknaden angir kommunen hvor mange introduksjonsavtaler de ønsker å få tildelt. Informasjon om ordningen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Helsedirektoratet kan fordele inntil 65 avtaler.

Søknadsfristen er 15. mars 2022.

For mer informasjon se Helsedirektoratets hjemmesider.