Allmennlegeforeningen

Nyheter

Glimt fra fastlegedagen 2019

5. desember 2019 markerte vi fastlegedagen og for en markering det ble - både lokalt på legekontorene, i pressen og ikke minst på sosiale medier.
19. desember 2019
Kollasje for fastlegedagen 2019. Alle trenger fastlegedagen.

Vi fikk inn utrolig mange flotte bilder fra dere som er delt i våre kanaler. Tusen takk for alt engasjement. "Alle trenger fastlegen" og "Vi er her når du trenger oss" var budskapene i år.