Allmennlegeforeningen

Nyheter

Organisering av legekontor under Covid-19

Pasienter som har sykdomstilstander som krever fysisk undersøkelse må få egnet oppfølging hos fastlegen, samtidig er det viktig å redusere smitterisiko. Det må legges til rette for samhandling og vurdering ved bruk av videokonsultasjoner eller e-konsultasjoner.


1. april 2020
kontor