Organisering av legekontor under Covid-19

Pasienter som har sykdomstilstander som krever fysisk undersøkelse må få egnet oppfølging hos fastlegen, samtidig er det viktig å redusere smitterisiko. Det må legges til rette for samhandling og vurdering ved bruk av videokonsultasjoner eller e-konsultasjoner. Dokumentet ble sist oppdatert 15.06.2020.


kontor