Pasientkrise – Folkemøte om framtiden din

Allmennlegeforeningen arrangerer folkemøte om framtiden din
TORSDAG 9. JUNI 2022 KLOKKEN 20:00
Sted: Scene 5 - Lillestrøms kulturkafé

Piller

Krisen i fastlegeordningen har vært på dagsordenen siden 2017. Mest av alt er dette en pasientkrise. Pasientene rammes hardest. Kronikerne må fortelle sykehistorien sin flere ganger. De risikerer feilmedisinering. Eller utprøving av legemidler som har vært forsøkt uten hell tidligere, men som på grunn av manglende kontinuitet ikke er kjennskap til.

Per i dag mangler flere enn 153.000 innbyggere fastlege. Dette rammer hardest ressurssvake, multisyke, eldre, alvorlig psykisk syke, kvinner, barn og etniske minoriteter. Disse må oppsøke legevakt eller helprivate helsetjenester for å få sine behov for fastlegetjenester dekket. Dette er dyrt for den enkelte og gir økt bruk av legevakt og sykehusinnleggelser.

Den forrige regjeringen kom med en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Tiltakene er utformet i samarbeid med KS og Legeforeningen, men ikke tilstrekkelig finansiert til å klare å bremse frafallet fra norske fastlegekontor eller økningen i antall innbyggere uten fastlege. Den nåværende regjeringen har gjort en innsats for å bedre rekrutteringen, men har ikke klart å stabilisere fastlegeordningen. Uten en ytterligere nasjonal styrkning blir kommunene nødt til å iverksett lokale kostbare tiltak for at innbyggerne skal få sine rettigheter ivaretatt. Det gir ikke lenger noen garanti for likeverdige tjenester slik intensjonen var ved innføringen av fastlegeordningen.

Allmennlegeforeningen inviterer deg til folkemøte på Scene 5, Lillestrøm torsdag 9. juni 2022 kl 20. Det blir først innlegg ved pasientforeninger, pasientombud og kommunene. Deretter blir det paneldebatt med politikere fra Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Vi håper du kommer!

Program
20.00 Velkommen ved Hans-Christian Myklestul, styremedlem i Allmennlegeforeningen
20.05 Kreftforeningen – Hvordan påvirker krisen i fastlegeordningen kreftpasientene? ved Ole Alexander Opdalshei Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen 
20.15 Får funksjonshemmede det tilbudet de har krav på? ved FFO
20.25 Hvordan skal hverdagspsykiatrien ivaretas når fastlegeordningen kollapser ved Mental helse
20.35 Pasientombudet – Hvordan sikre at innbyggernes interesser blir ivaretatt ved Anne Lise Kristensen pasient- og brukerombud i Oslo og Viken
20.45 Kommuneoverlegen i Halden Suspensjon og andre tiltak når fastlegeordningen kollapser

20.55 Benstrekk

21.00 Paneldebatt – Debattleder Anne Grosvold
Senterpartiet – Hans Inge Myrvold
SV – Marian Hussein
Høyre – Tone Wilhelmsen Trøen
FrP – Bård Hoksrud
KrF – Olaug Bollestad
22.00 Debatten er over

Piller