Allmennlegeforeningen

Nyheter

Praksiskompensasjon 2018

Satsen i salærforskriften er uendret i 2018.

Timesatsen i salærforskriften er kr 1 020,-.

Allmennlegeforeningens satser for praksiskompensasjon i 2018 er kr 8 160,-  for en hel dag og kr 4 080,- for en halv dag. 

Det samme som i 2017.