Praksiskompensasjon 2019

Ny salærsats fra 1. januar 2019 er kr 1 040,-. AFs praksiskompensasjon økes derfor til kr. 8.320,-
Bilde av møtedeltagere

Allmennlegeforeningens praksiskompensasjon for 2019 er:

Hel dag: kr 8 320,-

Halv dag: 4 160,-