Allmennlegeforeningen

Nyheter

Praksiskompensasjon 2020

Ny praksiskompensasjon fra 1. januar 2020 er kr 9 752,- for hel dag og kr 4 876,- for halv dag.
(timesats i salærforskrifen 1 060 x 8 timer x 1,15 tillegg vedtatt av landsrådet = sum: 9 752,-)
8. januar 2020
møtebord