Råd til utsatte pasientgrupper

Særlig utsatte pasientgrupper bør skjermes på grunn av risiko for utvikling av alvorlig sykdom.
Lege med PC og tlf

Styrene i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin prioriterer arbeidet med koronaviruset og har opprettet en felles innsatsgruppe som jobber bare med dette.

Her er rådene de som er mest utsatt:

  • Være hjemme så mye som mulig for å unngå å bli eksponert for smitte.
  • Hold minst én meters avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer.
  • Hvis et husstandsmedlem får symptomer på luftveisinfeksjon: Hold avstand.
  • Unngå offentlig transport hvis mulig.God håndhygiene ved hjelp av håndvask eller hånddesinfeksjon.
  • Begrens pass av mindre barn. Disse kan smitte deg som er i en risikogruppe.
  • Hold kontakt med noen som kan bidra med å hente medisiner på apotek, handle mat osv.
  • Gjennomfør kontroller hos fastlegen ved hjelp av telefon eller videokonsultasjon. Systemene er enkle å forholde seg til så lenge du har en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Ikke møt opp på legekontoret uten avtale med legen din om dette.
  • Ta kontakt telefonisk med fastlege eller legevakt ved symptomer på alvorlig luftveisinfeksjon. Der får du beskjed om hvor du skal møte, eller om helsehjelp blir sendt til deg.