Allmennlegeforeningen

Nyheter

Regjeringen har oppnevnt helsepersonellkommisjonen

Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. En ny kommisjon ledet av Gunnar Bovim skal bidra til dette.
18. desember 2021

Nestleder i Allmennlegeforeningen, Marit Karlsen, er oppnevnt som medlem av komminsjonen:

Jeg takker for tilliten, og håper å kunne bidra på godt vis med erfaring fra mange år i klinisk arbeid som fastlege i distrikt, som LIS2 på lokalsykehus og gjennom det brede kunnskapsgrunnlaget om helsetjenesten gitt meg som tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen og Legeforeningen.

Vi står overfor et utfordringsbilde, og desto viktigere blir det å identifisere og skape mulighetsrommene som nok ikke er universelle for hele landet – men befolkningen må sikres gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor de bor, og uavhengig egen økonomi. Hva som kommer ut av kommisjonens arbeid rommer videre enn helsetjenesten, det tegner seg som et bredt samfunnsoppdrag sier Karlsen.