Masteroppgave om sviktende rekruttering av fastleger

Ole Henrik Krat Bjørkholt og Nils Kristian Klev har i sin nylig publiserte master i helseadministrasjon fra Universitet i Oslo sett på rekruttering av fastleger fra et kommune- og fastlegeperspektiv.

Deres funn indikerer at kommunene i påvente av statlige tiltak er nødt til å gjennomføre tiltak lokalt for å bedre stabiliteten og kommer også i sin oppgave med anbefalinger til kommunene, staten og fastlegene.