Allmennlegeforeningen

Nyheter

Renteendring i Lånefondet

Sentralstyret vedtok 12. november 2019 at påslaget på 1,25 prosentpoeng skal fjernes på nye lån. Renten på nye lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på "normrentesatsen for gunstige lån i arbeidsforhold".
14. november 2019

På eksisterende lån reduseres påslaget med 0,75 prosentpoeng og prosent-groenn-334-200.jpgfastsettes etter dette til 0,50 prosentpoeng over normrentesatsen. Endringen gis virkning fra 1. januar 2020 for både eksisterende og nye lån.

Bakgrunnen for vedtaket er at landsstyremøte 2019 vedtok å fjerne rentepåslaget over normrentesats for gunstige lån i arbeidsforhold på lån i Lånefondet, og at det er ønskelig å også legge forholdene bedre til rette for leger som allerede er etablert i private praksiser.