Allmennlegeforeningen

Nyheter

Solstrandkurset 2021 utsettes til 10. - 15. oktober

På grunn av smittesituasjonen blir årets Solstrandkurs utsatt til høsten.
11. februar 2021

Solstrand hotell

Årets to hovedtemaer vil være emnekurs i hudsykdommer og helserett i allmennpraksis.  

Sett av tiden så kommer invitasjon senere.

Kurslederne ønsker dere hjertelig velkommen!