Allmennlegeforeningen

Nyheter

Legene er i streik

Arbeidsbelastningen i legevakt må ned!
#Alletrengerlegevakten
#Noknå
#Vernpåvakt
29. oktober 2020
Samlebilde fra markeringene

Kravet er redusert belastning arbeidsbelastning på legevakt, men KS har motsatt seg enhver endring av dagens avtale og det omfattende unntaket fra arbeidsmiljøloven. Kommunene har i dag mulighet til å pålegge legene nærmest ubegrenset antall legevakter, og i små kommuner blir det for legene svært mange timer å dekke opp på kveld, natt og helg i tillegg til en allerede mer enn full arbeids uke. Vi opplever å få bred støtte i vårt krav og har fått en rekke positive tilbakemeldinger fra befolkningen både på sosiale medier på alle de markeringene vi har hatt rundt omkring i landet.

Alle fortjener å møte en uthvilt lege på legevakt!

smalebilde fra markering av streiken