Legene er i streik

Arbeidsbelastningen i legevakt må ned!
#Alletrengerlegevakten
#Noknå
#Vernpåvakt
Samlebilde fra markeringene

Kravet er redusert belastning arbeidsbelastning på legevakt, men KS har motsatt seg enhver endring av dagens avtale og det omfattende unntaket fra arbeidsmiljøloven. Kommunene har i dag mulighet til å pålegge legene nærmest ubegrenset antall legevakter, og i små kommuner blir det for legene svært mange timer å dekke opp på kveld, natt og helg i tillegg til en allerede mer enn full arbeids uke. Vi opplever å få bred støtte i vårt krav og har fått en rekke positive tilbakemeldinger fra befolkningen både på sosiale medier på alle de markeringene vi har hatt rundt omkring i landet.

Alle fortjener å møte en uthvilt lege på legevakt!

smalebilde fra markering av streiken