Allmennlegeforeningen

Nyheter

Styrking av sykehjelp og fødselsstønaden fra 2018

SOPs styre er, i likhet med Legeforeningen, bekymret for den sviktende rekrutteringen til allmennmedisin. De er klar over behovet for både å rekruttere nye fastleger og beholde dem som er i faget.
21. september 2018

SOP har iverksatt ulike tiltak for å trygge situasjon for leger i starten av deres karriere som lege i privat praksis. Det handler om styrking av de sosiale og økonomiske støtteordningene.

SOP endret vedtektene fra 1.1. 2018 på følgende område:

 • Styrking av sykehjelpenInntektskompensasjon økt med 10 prosent for de yngste legene
 • Styrking av fødselsstønadenInntektskompensasjon økt med 10 prosent

Konsekvens av endringen

 • For lege med omsetning på kr 1 500 000
 • Sykehjelp: Årlig utbetaling kr 150 000 høyere
 • Fødselsstønad: Årlig utbetaling kr 150 000 høyere

Frivillig sykeavbruddsforsikring styrket:

 • Avtalen flyttet til Storebrand fra 1.4.2018
 • Premie for alle aldersgrupper redusert med 10 prosent
 • Meget gunstig
 • Skattefradrag

Eksempel på pris
For lege på 42 år – ønsker kr 225 000 ekstra i året i forsikring

 • Premie med 16 dagers karens: Kr 5 121 per år/kr 427 per mnd.
 • Premie med 30 dagers karens: Kr 4 096 per år/kr 341 per mnd. 

  Fradragsberettiget i næringsoppgaven!

Legeforetakenes PensjonsordningSparing til pensjon (alder, uføre, ektefelle, barn)Samordnes ikke med pensjon fra SOPPremien er fradragsberettiget.