Brev til Helsedirektoratet om supervisjon og veiledning av vikarer i allmennmedisin

Allmennlegeforeningen har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever at de ikke får nødvendig supervisjon og veiledning som vikarer i allmennmedisin. Dette gjelder både de som har gjennomført LIS1 og de som venter på slik tjeneste.

Manglende oppfølging av disse legene får direkte konsekvenser for den faglige kvaliteten i tjenesten, den enkelte leges mulighet for faglig utvikling og godkjent tjeneste. Vi har store rekrutteringsutfordringer til allmennmedisin og er opptatt av at legene som skal inn i faget blir godt i varetatt og sikres progresjon i spesialiseringen. Vi har derfor sendt brev til Helsedirektoratet og bedt de se nærmere på denne problemstillingen.