Sykmelding etter e-konsultasjon

Hovedregelen er at en legeerklæring først kan utstedes etter en fysisk undersøkelse av pasienten. 

Fra 1. juli 2023 kan legen utstede legeerklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse på nærmere vilkår, jf  folketrygdloven §8-7.

Loven setter tydelige rammer for hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne sykemelde etter e-konsultasjon, som alle må være oppfylt: 

  1. Pasienten er kjent for deg som sykmelder. Med dette menes at du selv har hatt pasienten til fysisk undersøkelse tidligere. Det er ikke tilstrekkelig at pasienten har vært hos kollegaen din.
  2. Pasientens diagnose er kjent for deg som sykmelder. Med dette menes at du kjenner til den aktuelle helseutfordringen til pasienten, eventuelt via dokumentasjon fra annet helsepersonell.
  3. Du kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse. Dette innebærer at e-konsultasjonen må gi deg tilstrekkelig grunnlag for å vurdere pasientens arbeidsevne.
  4. Du anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon. Dette innebærer at du selv har faglig ansvar for forsvarlig sykmeldingspraksis, jf. helsepersonelloven.
  5. Hvis NAV ber om det, må du kunne dokumentere hvilken konsultasjonsform som lå til grunn for sykmeldingen, og at kriteriene for sykmelding etter e-konsultasjon var oppfylt.

Med den nye loven blir det også tillatt å sykmelde en pasient etter e-konsultasjon hvis fysisk konsultasjon ikke er mulig og man raskt følger opp med en fysisk konsultasjon. Det blir også tillatt å sykmelde etter e-konsultasjon ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Sykmelding ved e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19-pandemien.

For mer informasjon se her.