UEMO og EJD - European junior doctors har i fellesskap utarbeidet Murcia-erklæringen: om framtiden for allmennpraksis i europeisk helsevesen.

Man understreker General Practitioners/Family Physicians sin avgjørende rolle for et likeverdig, tilgjengelig og bærekraftig helsevesen.
Murcia-erklæringen viser at Europas allmennleger tenker veldig likt, om mye:
UEMO 2023

 

  • Å rekruttere og beholde leger
  • Sikkerhet og arbeidsmiljø
  • Spesialisering og faglig utvikling
  • Unge leger i helsevesenet
  • Digital transformasjon
  • Konsumentatferd og overmedikalisering
  • Anerkjennelse av den allmennmedisinske spesialiteten i Europa

Murciadeklarasjonen.