Allmennlegeforeningen

Nyheter

Kom med forslag til valg av styre og ALIS-utvalg

Allmennlegeforeningens valgkomite er i gang med forberedelsene til valget av styret, varaer og ALIS-utvalg for Allmennlegeforeningen for perioden 1. september 2021 til 31. august 2023.

Valget skjer på landsrådsmøtet 28. april 2021.
9. desember 2020

Styret
Det skal velges leder, nestleder og seks styremedlemmer. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer, se vedtektene § 3-2-1. Styret trenger både kontinuitet og fornyelse. Det er viktig å få et bredt sammensatt styre når det gjelder kjønn, alder, erfaringsbakgrunn og geografi.  

ALIS-utvalg
ALIS-utvalget består av leder og fire medlemmer. Etter forslag fra valgkomitéen velger ordinært landsråd et fast rådgivende ALIS-utvalg bestående av leder og tre medlemmer. Et av utvalgets medlemmer utpekes av NFA. 

Et av styremedlemmene i AFs styre bør velges som medlem av ALIS-utvalget. Alle medlemmene av utvalget bør være under spesialisering i allmennmedisin ved starten av utvalgets funksjonstid.  

Send inn forslag
Valgkomiteen ber med dette om forslag til kandidater fra medlemmene i AF innen 15. januar 2021 jf vedtektene § 3-1-6. Forslag med kort begrunnelse kan sendes til Bjørn Nordang: bjoernnordang@gmail.com

Kandidaten må være forespurt og sagt seg villig til vervet, og dette må opplyses i forslaget.  

Det er fint om den vedlagte malen for cv benyttes, og valgkomiteen må orientere den enkelte om at cv blir offentliggjort. 

I tråd med vedtektene § 3-1-6 vil de innkomne forslagene til kandidater bli sendt ut med de øvrige sakspapirene til landsrådet. 

Bruk anledningen til å komme med forslag til kandidater!