Kom med forslag til valg av styre og ALIS-utvalg

Allmennlegeforeningens valgkomite er i gang med forberedelsene til valget av styret, varaer og ALIS-utvalg for Allmennlegeforeningen for perioden 1. september 2021 til 31. august 2023.

Valget skjer på landsrådsmøtet 28. april 2021.

Styret
Det skal velges leder, nestleder og seks styremedlemmer. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer, se vedtektene § 3-2-1. Styret trenger både kontinuitet og fornyelse. Det er viktig å få et bredt sammensatt styre når det gjelder kjønn, alder, erfaringsbakgrunn og geografi.  

ALIS-utvalg
ALIS-utvalget består av leder og fire medlemmer. Etter forslag fra valgkomitéen velger ordinært landsråd et fast rådgivende ALIS-utvalg bestående av leder og tre medlemmer. Et av utvalgets medlemmer utpekes av NFA. 

Et av styremedlemmene i AFs styre bør velges som medlem av ALIS-utvalget. Alle medlemmene av utvalget bør være under spesialisering i allmennmedisin ved starten av utvalgets funksjonstid.  

Send inn forslag
Valgkomiteen ber med dette om forslag til kandidater fra medlemmene i AF innen 15. januar 2021 jf vedtektene § 3-1-6. Forslag med kort begrunnelse kan sendes til Bjørn Nordang: bjoernnordang@gmail.com

Kandidaten må være forespurt og sagt seg villig til vervet, og dette må opplyses i forslaget.  

Det er fint om den vedlagte malen for cv benyttes, og valgkomiteen må orientere den enkelte om at cv blir offentliggjort. 

I tråd med vedtektene § 3-1-6 vil de innkomne forslagene til kandidater bli sendt ut med de øvrige sakspapirene til landsrådet. 

Bruk anledningen til å komme med forslag til kandidater!