Allmennlegeforeningen

Nyheter

Webinar om handlingsplanen

Lederne i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen holdt 12. og 13. mai i alt fire webinarer om regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten. Vi har her lagt ut et av dem for de av dere som ikke fikk det med seg live.
15. mai 2020
Bilde av Nils Kristian Klev og Marte Kvittum Tangen
leder i AF, Nils Kristian Klev sammen med leder i NFA, Marte Kvittum Tangen

Du må være innlogget for å kunne se webinaret

Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten ble lagt frem mandag 11. mai. Handlingsplanen inneholder i alt 17 tiltak fordelt på tre målområder.
Handlingsplanen (pdf) kan lastes ned her.

Det er satt av en samlet rammeøkning på 1,6 mrd friske midler for årene 2021-2024. I tillegg bevilges 266 mill gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2020. De første tiltakene blir iverksatt fra 1. mai 2020. Normaltarifforhandlingene skal som tidligere gjennomføres årlig og kommer i tillegg til dette. Årets forhandlinger er utsatt til høsten.

I første fase av handlingsplanen er det hovedfokus på stabilisering og rekruttering. Målet er at det skal bli flere leger, kortere lister og redusert arbeidsbelastning. For å nå dette målet vil regjeringen styrke basisfinansieringen. Utviklingen skal følges nøye slik at en kan gjøre justeringer fortløpende. I webinaret går vi gjennom de ulike tiltakene i planen og økonomien samt svarer på spørsmål som ble sendt inn før og under sendingen.