Festskrift til Allmennlegeforeningens 75-års jubileum

Allmennlegeforeningen fylte 75 år i 2013. Dette ble feiret med blant annet utgivelse av eget festskrift der Kjell Maartmann-Moe var leder for redaksjonen.

I det fyldige festskriftet får du både ta del i tidligere lederes refleksjoner rundt allmennmedisin, og andre sentrale samarbeidsaktørers syn på både allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. Du får også et innblikk i foreningens arbeid de siste 25 årene, en periode der blant annet fastlegeordningen har blitt innført.

Festskriftet er tilgjengelig for nedlastning under.