Allmennlegeforeningen

Om oss

Honorarutvalg

Honorarutvalget velges i partallsår. Utvalget bestående av tre medlemmer.

Honorarutvalget skal foreslå for landsrådet satser for honorarer og praksiskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på ordinært landsråd hvert år.

Honorarutvalget 2020 - 2022

profilbilde
leder
Børge Winther
profilbilde
medlem
Bodil Aasvang Olsen
profilbilde
medlem
Rune Burkeland-Matre