Honorarutvalg

Honorarutvalget velges i partallsår. Utvalget bestående av tre medlemmer.

Honorarutvalget skal foreslå for landsrådet satser for honorarer og praksiskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på ordinært landsråd hvert år.

Honorarutvalget 2022 - 2024

Rune
leder
Rune Burkeland-Matre
Arbeidssted: Torget Medisinske senter, Larvik