Allmennlegeforeningen

Om oss

Honorarutvalg

Honorarutvalget velges i partallsår. Utvalget bestående av tre medlemmer.

Honorarutvalget skal foreslå for landsrådet satser for honorarer og praksiskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på ordinært landsråd hvert år.


Honorarutvalget

Profilbilde
Leder
Winther, Børge Halfdan
Profilbilde
Medlem
Olsen, Bodil Aasvang