Styret

Profilbilde av Nils Kristian Klev
leder
Nils Kristian Klev
Hans-Christian Myklestul
nestleder
Hans-Christian Myklestul
Arbeidssted: Lillestrøm Legesenter AS og UiO Avd Allmennmedisin
Profilbilde av Gudmund Myhren
styremedlem
Gudmund Noddeland Myhren
Arbeidssted: Bjølsen Legesenter AS
Bernard Holthe
styremedlem
Bernard Holthe
Arbeidssted: Alleen Legesenter, Narvik
Else W Nygaard
styremedlem
Else Worren Nygård
Arbeidssted: Legene i Arkaden, Skien
Marit Tuv
styremedlem
Marit Tuv
Arbeidssted: Vang legekontor
Christine Agdestein
styremedlem
Christine Agdestein
Arbeidssted: Sjøsia legekontor
Torstein Sakshaug
styremedlem
Torstein Sakshaug
Arbeidssted: Sørbyen Legesenter, Tiller

Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening. AF er én av syv yrkesforeninger i Legeforeningen. Eksempel på andre yrkesforeninger er Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening. AFs oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Medlemmer av Legeforeningen med hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid, forskning, undervisning eller administrasjon opptas som medlemmer av AF etter Legeforeningens sentralstyres nærmere bestemmelser. Andre medlemmer av Legeforeningen kan søke sentralstyret om medlemskap i AF.

AF samarbeider med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) som er en fagmedisinsk forening. NFA er én av 44 fagmedisinske foreninger i Legeforeningen. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.