Styret

Nils Kristian Klev
leder
Nils Kristian Klev
Marit Karlsen
nestleder
Marit Karlsen
Arbeidssted: Kautokeino legekontor
Bernard Holthe
styremedlem
Bernard Holthe
Arbeidssted: Alleen Legesenter, Narvik
Peter Christersson
styremedlem
Lars Peter Christersson
Arbeidssted: Stavanger Medisinske Senter AS
Marit Tuv
styremedlem
Marit Tuv
Arbeidssted: Vang legekontor
Hans-Christian Myklestul
styremedlem
Hans Christian Myklestul
Arbeidssted: Lillestrøm Legesenter AS og UiO Avd Allmennmedisin
Christine Agdestein
styremedlem
Christine Agdestein
Arbeidssted: Sjøsia legekontor
Lise
styremedlem
Lise Birthe Figenschou
Arbeidssted: Sørbyen Legesenter

Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening. AF er én av syv yrkesforeninger i Legeforeningen. Eksempel på andre yrkesforeninger er Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening. AFs oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Medlemmer av Legeforeningen med hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid, forskning, undervisning eller administrasjon opptas som medlemmer av AF etter Legeforeningens sentralstyres nærmere bestemmelser. Andre medlemmer av Legeforeningen kan søke sentralstyret om medlemskap i AF.

AF samarbeider med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) som er en fagmedisinsk forening. NFA er én av 44 fagmedisinske foreninger i Legeforeningen. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.