Allmennlegeforeningen

Om oss

StyretStyrets medlemmer

Profilbilde
Leder
Klev, Nils Kristian
Profilbilde
Nestleder
Halvorsen, Ivar
Profilbilde
Medlem
Cassells, Ronny
Profilbilde
Medlem
Christersson, Lars Peter
Profilbilde
Medlem
Karlsen, Marit
Profilbilde
Medlem
Rokstad, Kirsten Skinlo
Profilbilde
Medlem
Tuv, Marit
Profilbilde
Medlem
Zerajic, Dragan

Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening. AF er én av syv yrkesforeninger i Legeforeningen. Eksempel på andre yrkesforeninger er Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening. AFs oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Medlemmer av Legeforeningen med hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid, forskning, undervisning eller administrasjon opptas som medlemmer av AF etter Legeforeningens sentralstyres nærmere bestemmelser. Andre medlemmer av Legeforeningen kan søke sentralstyret om medlemskap i AF.

AF samarbeider med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) som er en fagmedisinsk forening. NFA er én av 44 fagmedisinske foreninger i Legeforeningen. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.

Styret i Allmennlegeforeningen har foretatt en fordeling av hovedansvar for kontakt med landsrådene:

Finnmark, Troms og Nordland: Marit Karlsen
Nord Trøndelag og Møre og Romsdal: Dragan Zerajic
Sør-Trøndelag og Hedmark: Tor Magne Johnsen
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane: Peter Christersson
Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark: Ivar Halvorsen
Akershus, Oslo og Vestfold: Kirsten Rokstad
Oppland, Buskerud og Østfold: Marit Tuv