Valgkomite

Komitémedlemmer

Ole Arild Osmundnes
leder
Ole Arild Osmundnes
Periode: 1.9.2021 – 31.8. 2025
profilbilde
nestleder
Gerd-Synne Tveito Eidnes
Periode: 1.9. 2019 – 31.8. 2023
Ole Strand
medlem (periode: 1.9.2019 – 31.8. 2023 )
Ole Edvard Strand
Arbeidssted: Sentrum legesenter, Kristiansand
Siw Fosheim
medlem (periode: 1.9.2021 – 31.8. 2025)
Siw Fosheim
Arbeidssted: Slidre legesenter , kommuneoverlege i Vestre Slidre
Martin Chapmann
vara (periode: 1.9. 2019 - 31.8. 2023)
Martin Chapman
Arbeidsted: Åsnes legesenter
Elise Dale
vara (periode: 1.9.2021 – 31.8. 2025)
Elise Dale
Arbeidssted: Vinderen Legekontor i Oslo