Allmennlegeforeningen

Tillitsvalgt

Du må være innlogget for å se innholdet på denne siden.

Hvem er allmennlegenes tillitsvalgte 

  • Allmennleger som er tillitsvalgt eller varatillitsvalgt i kommunen etter hovedavtalen.
  • Allmennleger som er tillitsvalgt eller varatillitsvalgt for å ivareta allmennlegers interesser overfor kommunen.
  • Allmennlegerepresentanter i lokalt samarbeidsutvalg
  • Leder og eventuell nestleder i allmennlegeutvalg

Alle kommuner skal ha minst en AF-tillitsvalgt.