Emnekurs MUPS (medisinsk uforklarte plager og sykdommer) - kurset er fullbooket

Hva vet vi og hva gjør vi?
Illustrasjon av lege

Læringsmål: Reise hjem med ny forskningsbasert kunnskap og nyttige kliniske verktøy til bruk i allmennpraksis. 

Foruten kasuistikker, settes det søkelys på temaer som personlighet, livsbelastninger, overdiagnostisering, NAV og brukermedvirkning.

Kurskomité:  Aase Aamland, leder av NFA sin referansegruppe for MUPS

Antall kurstimer: 16 timer. Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i MUPS
(medisinsk uforklarte plager og symptomer) til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

Antall deltakere: Inntil 30
Kursavgift kr 4700,-
Kursarrangør: Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin

Onsdag 25. april

08.30 – 08.45

Velkommen og introduksjon
Kurskomiteen

08.45 – 09.30

Hva er MUPS?
Aase Aamland

09.30 – 10.45

Irritabel tarmsyndrom. Kasuspresentasjon/diskusjon.
Knut Arne Wensaas og Jan Hatlebakk

10.45-11.00   

Pause

11.00-11.45 

Hvordan omformes tidlig overlast til senere sykelighet?
Anna Luise Kirkengen

Torsdag 26. April

08.30 – 09.45

CFS/ME. Kasuspresentasjon/diskusjon
Allmennlege og spesialist

09.45 – 10.00  

Pause

10.00– 10.45

MUPS, NAV og allmennlegen 
Stein Nilsen

10.45-11.45 

Brukermedvirkning og pasientsentrerthet - har pasienten alltid rett?
Kirsti Malterud, Stein Nilsen og Aase Aamland

Fredag 27. April

08.30-09.45  

Fibromyalgi. Kasuspresentasjon/diskusjon

Allmennlege og spesialist

09.45-10.00

Pause

10.00-11.00 

Hjelpsomme strategier i møte med pasienter med MUPS.
Peter Prydz

11.15-12.00

Overutredning – overdiagnostisering
Aase Aamland

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.45

CFS/ME: Hva gjorde syk og hva gjorde frisk - erfaringer fra Recovery Norge
Henrik Vogt, Mette Høvern og Thomas Overvik

 13.45-14.30

Transplantasjon av aføring mot irritabel tarm og CFS/ME - ny allmennmedisinsk forskning
Frank Hilpusch

 14.30-15.30

Gruppearbeid: Hva kan jeg ta med meg hjem fra kurset?
Lars Tore Nærbøvik og Peter Prydz

 15.30-16.00

Oppsummering. Sluttkommentarer. Evaluering

 

Kursledere og forelesere

Aase Aamland

Spesialist i allmennmedisin og ph.d. Fastlege i Vennesla, seniorforsker AFE i Bergen

Lars Tore Nerbøvik  

Spesialist i allmennmedisin. Fastlege i Ørskog.

Peter Prydz

pesialist i allmennmedisin, fastlege Hammerfest, veilederkoordinator

Anna Luise  Kirkengen

Professor i allmennmedisin ved AFE/ISM/NTNU

Stein Nilsen                           

Spesialist i allmennmedisin, forsker AFE i Bergen, Fastlege Florvåg, Rådgivende overlege i NAV

Kirsti Malterud      

Professor i allmennmedisin UiB og Seniorforsker ved AFE Bergen

Knut-Arne Wensaas               

Spesialist i allmennmedisin og ph.d. Fastlege i Bergen, seniorforsker AFE i Bergen

Jan Gunnar Hatlebakk          

Spesialist i indremedisin, professor, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Frank Hilpusch                    

Spesialist i allmennmedisin og Fastlege i Harstad, forsker

Henrik Vogt                         

Fastlegevikar Ullevål Hageby Legesenter og phd, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo

Meld deg på her.