Ledelseskurs del II

Emnekurs i ledelse del II 7. - 8. juni 2018
Helserett og konflikthåndtering på legekontoret del II
Illustrasjon ledelse

Alle nye søkere må dekke kravene til studiekompetanse (dersom de skal avlegge eksamen):UiO er svært strenge når det gjelder kravet om studiekompetanse.

Det finnes informasjon om generell studiekompetanse på denne nettsiden.
For søkere med utenlandsk utdanning er språkkravene spesielt viktige å presisere.

 

Kurskomité:
Nils Kristian Klev, fastlege ved Legene på bryggen og nestleder i Allmennlegeforeningen
Christina Stangeland Fredheim, fastlege ved Kråkerøy legesenter og styremedlem i Allmennlegeforeningen
Ivan Spehar, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og helseøkonomi UiO

Antall deltakere: Ingen begrensning
Kursavgift: Kr. 3 300,-
Her gjelder samme avbestillingsregler som for kursene på våruka. Påmeldingfristen settes til 15. mai. Påmeldingen er bindende.

Kursgodkjenning:
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs i ledelse til videreutdanningen og
med 15 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen i Allmennmedisin.
Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Læringsmål: 
Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne:
Anvende rettsreglene på konkrete spørsmålsstillinger som oppstår både innenfor klinisk og administrativ praksis
Vite hvordan du metodisk skal gå fram for å finne rettslige svar på spørsmål der du ikke kjenner rettsreglene fra før
Anvende verktøy for konflikthåndtering i egen praksis

Målgruppe:Leger i primærhelsetjenesten

Kursarrangør:Allmennlegeforeningen og Universitetet i Oslo

Program 

Torsdag 7. juni

9.00-9.45        Helserett 

9.45-10.30      Konflikthåndtering 

10.40-12.10    Diskusjon av egne case i grupper 

12.15-13.00    Gjennomgang av egne case i plenum 

13.00-13.40    Lunsj

13.40-15.25    Gjennomgang av egne case i plenum fortsetter

15.35-16.00    Oppsummering/kommentarer til casene 

Fredag 8. juni

9.00-9.45        Helserett del 2 

9.45-10.30      Konflikthåndtering del 2 

10.40-12.10    Diskusjon av egne case i grupper 

12.15-13.00    Gjennomgang av egne case i plenum  

13.00-13.40    Lunsj

13.40-15.25    Gjennomgang av egne case i plenum 

15.35-16.00    Oppsummering/kommentarer til casene 

Forelesere:
Olav Molven, dosent, jurist
Ivan Spehar, førsteamanuensis, master i helse- og sosialpsykologi
Jurist fra JA avdeling Dnlf