Allmennlegeforeningen

Kurs

Praktiske ferdigheter i allmennpraksis - kurset er fullbooket

Praktiske ferdigheter i allmennpraksis: Bli trygg på når og hvordan de skal gjøres
8. januar 2018
Illustrasjon legeyrket

Kurskomité:
Andreas Saxlund Pahle: Styremedlem Norsk forening for allmennmedisin, fastlege i Oslo og allmennlege i spesialisering.

Nina Wiggen: Styremedlem Norsk forening for allmennmedisin, fastlege i Oslo og spesialist i allmennmedisin 

Kurset er godkjent med 15 poeng  som emnekurs/klinisk emnekurs  i  til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål: Allmennmedisin er et praktisk fag og allmennlegen skal beherske en rekke kirurgiske og gynekologiske prosedyrer. Målet for dette emnekurset er å trygge allmennlegene i vurderingen - og gjennomføringen av noen av de mest sentrale prosedyrene som gjøres på et fastlegekontor. Kurset er praktisk rettet og undervisningen gjennomføres av erfarne allmennleger

Antall deltakere: Inntil 50
Pris kr 4 700,-
Kursarrangør: Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin

Program

Onsdag25. april

08.30 – 09.30

Velkommen/innledning holdes av kursledere.

Nina Wiggen og 
Andreas Saxlund Pahle

Temaet er ”hvordan bli en trygg allmennlege”
Det allmennmedisinske idealet er at praksisen skal være kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende – det såkalte KOPF-begrepet. I dette kurset tar vi utgangspunkt i O-en, men hva vil det egentlig si å være omfattende? Et viktig element i dette begrepet er erkjennelsen av allmennmedisin som et praktisk fag. Derfor er det flere prosedyrer, blant annet kirurgiske og gynekologiske, vi bør beherske. Det er mange grunner til dette: I tillegg til å være et gode for pasientene våre at problemene kan fikses der og da, mener vi en praktisk hverdag tilbyr variasjon og faglige interessante problemstillinger. Til sist har samfunnet alt å tjene på at fastlegene betjener befolkningens helseproblemer i primærhelsetjenesten.

Selv om det er et ideal og et ønske om den omfattende praksis, peker noen studier på en gradvis oppgaveglidning av sentrale prosedyrer - slik som for eksempel spiralinnsetting – fra førstelinje - til andrelinjetjenesten. Det er antagelig mange årsaker til dette, men én hypotese knytter dette fenomenet opp mot såkalt ”defensiv medisin” – det vil si legens frykt for å gjøre feil. For å motvirke denne tendensen har vi arrangert dette kurset i håp om at det kan:

1) styrke legens beslutningskompetanse om når prosedyrene skal gjøres og

2) hvordan de skal utføres

09.30-09.45

Pause

 

09.45 – 10.30

Sjarmen med tarmen 
Forskjellige problemstillinger relatert til fordøyelse systemet i allmennpraksis; hvordan utreder du, og hvilke undersøkelser kan hjelpe deg til sikre og gode nok vurderinger? Kasuistikker.

Ståle Sagabråten
Canh Nygaard

10.30 – 12.00

 

Praktiske ferdigheter som gjennomgås praktisk og/eller videobasert i mindre grupper på arbeidsstasjoner:

 

Rektoskopi/Anoskopi 
ved Ståle Sagabråten
Strikk ligering hemoroider ved Ståle Sagabråten
Ultralyd av galleblære ved Canh Nygaard

Torsdag 26. april

8.30 – 8.45 

Velkommen igjen. Oppsummering fra i går og læringsmål for dagen i dag.

8.45 – 9.30

 

Gynekologi i allmennpraksis. Kasusbasert undervisning om vanlige gynekologiske problemstillinger og hva du kan undersøke for å ta gode nok avgjørelser og kanskje spare pasienten for et besøk hos gynekologen.

09.30-09.45

Pause

 

9.45 – 12.00

 

Praktiske ferdigheter som gjennomgås praktisk og/eller videobasert i mindre grupper på arbeidsstasjoner.

  • Vaginal UL vs abd ultralyd i tidlig svangerskap
  • Hodeleie ved termin
  • Cytologi prøver, gjøre nettkurs og øve på dukke.
  • Pipelleprøve, endometrie
  • Spiral og P stav : sette inn og fjerne
  • Cervix blokade
Mulighet for å øve mer på ultralydferdigheter galleblære.

Fredag 27. april

08.30 – 08.45

Velkommen igjen. Oppsummering fra i går og læringsmål for dagen i dag.

08.45 – 11.30

 

Innledning felles, deretter arbeidsstasjoner.
Kuler. Hva slags kuler kan vi fjerne, og hvilke skal vi ikke røre?  Ultralyd kan trygge deg på at det du tror er et lipom faktisk er et lipom, og du vet hvor stort det er før du snitter.
Smarte triks ved småkirurgi . Variasjon i suturteknikk. Stansebiopsi.
Injeksjoner i ledd – i blinde og ultralydveiledet.

Andreas Pahle
Espen Storeheier
Canh Nygaard

 

11.30 – 12.00

Lunsj

 

12.00 – 13.30

Tid for å øve mer

 

Oppsummering og diskusjon. Er du tryggere?

 

Meld deg på her.