Grunnkurs A

Allmennmedisin: søkt godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs A/EU-kurs 1 til videreutdanningen. 

Kurset er også søkt godkjent med 29 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Om kurset:
Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs A del 1 (5 timers forberedende nettkurs), samt audit av egen praksis.

Lite.jpg

Bilde av kurskomité
Kurskomiteen: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og Bjørg Dysthe

Læringsmål
Kurset dekker læringsmål:

FKM 004 019 042 046 047 059 060

ALM: 001 008 009 016 017 020 022 033 035 036 041 042 044 045 046 048 049 050 058 059.

Mandag 26.april - Identitet som allmennlege. Faget Allmennmedisin.
08.30   Allmennmedisin i et samfunnsperspektiv. Identitet som allmennlege (fastlege Anna Stavdal)

10.15   Pause

10.30   Legen som arbeidsgiver. Kontrakter. Kjøp og salg av praksis. (legeforeningens JA-avdeling, advokat Øyvind Anmarkrud)

12.00   Lunsj

13.00   Allmennmedisin i et historisk perspektiv. (Professor Jørund Straand)

13.45   Pause

14.00   Oppstart i praksis og presentasjon av "Oppstartshåndbok i allmennpraksis" (ALIS, Lars Chr N Lervik)

15.30   Pause

15.45   Økonomi: Regnskap, regnskapsføring og kostnadsfordeling. (Daglig leder Helge Strømskag, Legeregnskap)

17.15   Slutt for dagen

19.00   ALIS-kveld


Tirsdag 27. april - Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer.
08.30   Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Når livet går på helsa løs (fastlege Gisle Roksund)

10.00   Pause

10.15   Sykdomspanoramaet i allmennmedisin med vidvinkel og telelinse. Konkrete tips og råd. Gjennomgang av Audit (fastlege Vibeke Løvdal)

12.00   Lunsj 

13.00   Min egen lykkes smed-grepene jeg gjordefor å bli en happy allmennlege (og menneske) (fastlege Canh Le Nygaard)

14.30   Pause

14.45   Allmennmedisin i Helsebiblioteket Fastlege Alexander Wahl

16.15   Slutt for dagen

 

Onsdag 28.april – Medisinsk kommunikasjon i allmennpraksis
08.30   Medisinsk kommunikasjon i allmennpraksis: Barnelege, ph.d., Bård Fossli Jensen og psykolog, ph.d.Trond Mjaaland gir et interaktivt foredrag på Zoom. For å gjøre formidlingen aktuell, tar de utgangspunkt i kronikken «Myter om medisinsk kommunikasjon» som sto i Dagens Medisin 21. februar. https://epost.telenor.no/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=63875&_token=8briZc9IfBuqChfk82eHLDSq9KrZHdyH&_part=2.2
Kronikken er kortversjonen av boken deres «Kommunikasjon med pasienter» som kom på Universitetsforlaget rett før jul. For å gjennomgå høydepunktene i medisinsk kommunikasjon så nært deres behov som mulig, vil de lage foredraget basert på deres spørsmål om medisinsk kommunikasjon. Spørsmålene sendes til Våruka senest onsdag 21. april.

10.15   Pause

10.30   Medisinsk kommunikasjon i sosiale medier.

12.00   Lunsj

13.00 – Allmennlegeforeningens landsrådsmøte.


Torsdag 29. april – Legevakt. HELFO.
08.30   Legevakt: spennende og utfordrende – eller et nødvendig onde? (Forsker og legevaktlege Ingrid Johansen)

09.45   Pause

10.00   HELFO med evt spørsmål fra nettkurset. Riktig bruk av Normaltariffen. Frikort. Blå resept ordningen. (Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og Toril Nydal HELFO)

11.30   Spesialistutdanningen, informasjon om faglige foreninger og karrieremuligheter. (Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen)

12.00   Lunsj

13.00   NFAs årsmøte: Helsepolitisk debatt. Obligatorisk del av kurset.

15.00   Slutt for dagen