Allmennlegeforeningen

Kurs

Kurs i helsepolitikk

Kurset er søkt godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, og seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Plakat

Bilde av kurskomiteens medlemmer i forbindelse med kurs i helspolitikk under Våruka 2021.
Komiteens medlemmer: Tor Magne Johnsen, Ivar Halvorsen og Dragan Zerajic.

Kurskomite:
Tor Magne Johnsen, fastlege ved Midtbyen Legesenter i Trondheim og  styremedlem i AF. 
Ivar Halvorsen, fastlege og kommuneoverlege i Stavanger og nestleder i AF. 
Dragan Zerajic, fastlege ved Sannan Legesenter, leder i Nord Trøndelag  legeforening og styremedlem AF.

ringsmål:
ALM 15, 16, 17 og 33
FKM LM 41, 51, 59, 72 

Program:
09.30 - 09.40    Åpning ved kurskomiteen

Del 1 - Ett år etter handlingsplanen   
09.40 - 09.50    Fastlegeordningen ett år etter handlingsplanen. Ved Marit Hermansen

09.50 - 10.00    Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Ved Maria Jahrmann Bjerke 

10.00 - 10.10    Har handlingsplanen hatt ønsket effekt? Ved Nils Kristian Klev

10.10 - 10.20    Har fastlegeyrket blitt mer attraktivt for de nyutdannede? Ved Lars Christian N Lervik

10.20 - 10.30    Pause  

10.30 - 11.30    Politisk debatt: “Finnes det en framtid for fastlegeordningen?” Deltakere: Maria Jahrmann Bjerke (H), Ingvild Kjerkol (AP),  Kjersti Toppe (SP), Sylvi Listhaug (Frp) og Marit Hermansen
Debattleder: Markus Moe

11.30 - 11.50    Spørsmål fra salen og innsendte spørsmål         

11.50 - 12.00    Oppsummering ved kurskomiteen

12.00 - 13.00    Lunsj    

Del 2 - Legevakt i framtiden 
13.00 - 13.10    Legevaktorganisering. NKLMs betraktninger ved Jesper Blinkenberg

13.10 - 13.20    Legevaktorganisering. KSs betraktninger ved Bjørn Arild Gram

13.20 - 13.30    Legevaktorganisering. DNLFs betraktninger ved Nils Kristian Klev

13.30 - 13.40   Innlegg ved Marit Tuv

13.40 - 14.10    Pause  

Del 3 - Digitalisering på fastlegekontoret  
14.10 - 14.25    “Videokonsultasjoner på fastlegekontoret under pandemien” ved Tor Magne Johnsen og Eli Kristiansen (Nasjonalt senter for e-helseforskning)  

14.25 - 15.15    Digitalisering av fastlegekontorene – klinikerstyrt utvikling?
Treffer dagens tjenester behovene, både hos klinikerne og innbyggerne?
Hvordan håndteres klinikerbehovene?
Trenger vi noe annet enn Helsenorge?
Ved Nina Linn Ulstein – NHN /DDFL , Marius Christensen – Helseboka , Elisabeth Stura – NFA-representant i brukerrådet til DDFL    

15.15 - 15.45    Debatt: Hvordan ivaretar vi best en utvikling som ivaretar både kliniske behov og brukerbehov?
Deltakere: Nina Linn Ulstein, Marius Christensen, Elisabeth Stura og Tor Magne Johnsen
Debattleder: Ivar Halvorsen      

15.45 - 15.55    Spørsmål fra salen og innsendte spørsmål

15.55  - 16.00    Avslutning ved kurskomiteen

16.00                  Slutt