Årsmøte i Norsk forening for allmennmedisin 29. april 2021

Norsk forening for allmennmedisins årsmøte avholdes elektronisk torsdag 29. april fra kl. 13.00-17.00.

nfa-logo-uten tekst.jpg