Landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen 28. april 2021

onsdag 28. april 2021 kl 13.00 – 18.30

Logo AF

Saksliste 

1.    Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter

2.    Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av redaksjonskomite, referenter, og tellekorps

3.    Leders tale

4.    Innkomne forslag
Basistilskudd og utjamningstilskudd
Handlingsplanen
SOP
styrets forslag til vedtak SOP
Ledsagelse ambulanse
Støtteapparat for lokale tillitsvalgte
Publiseringspraksis, nasjonal nemnd for praksisoverdragelser
Medlemmer som ser seg nødt til å gå over til helprivat praksis

5.    Vedtektsendringer
Forslag fra Sara Karlstad
Forslag fra AF styret

6.    Årsmelding for 2020

7.    Regnskap for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2020

Aktivitetsregnskap
Resultatrapport per aktivitet 2020
Noter til regnskap 2020
Revisjonsberetning AF
Styrets uttalelse til regnskapet 


8.    Budsjettforslag for 2022, herunder innstilling fra honorarutvalget

Honorarutvalgets innstilling
Tekst til budsjettet

Budsjettforslag 2022 med årsmøtefastsatt kontingent kr 500 
Aktivitetsbudsjett
Per aktivitet

Forslag til vedtak budsjett kr 500,-

Budsjettforslag 2022 med årsmøtefastsatt kontingent kr 700 
Aktivitetsbudsjett
Per aktivitet

Forslag til vedtak til budsjett kr 700,- 

9.    Valg av valgkomite
Styrets forslag til valgkomite

10.  Valg av ALIS-utvalg
Valgkomiteens forslag til ALIS-utvalg

Innkome forslag til valgkomiteen

11.  Valg av AF styret med varaer

Valgkomiteens forslag til styre med åtte medlemmer
Innkome forslag til valgkomiteen


12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre
Forslag til vedtak

13.  Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2022