Kurs i normaltariffen 12. mai 2023

Dette kurset arrangeres som fysisk kurs, men det er også mulig å delta digitalt.

Kurset er godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, og seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Pris: kr 3 200,-.

Pål og Torill

Forelesere: Pål Alm-Kruse og Torill Nydal

Læringsmål: ALM 086 Lover, regler og avtaleverk - legekontor i Norge

Fredag 12. mai 2023

08.30 Rammeavtale, særavtale, statsavtalen. Avtale om direkteoppgjør, regelverk
08.50 Generelt om normaltariffen. Bakgrunn, prinsipper, forhandlinger, taksttolkning.

09.15 Pause

09.30 Konsultasjonstakster, kontakttakster og sykebesøk. Kveldstakster
10.00 Tidstakst, takst ved legemiddelgjennomgang, tolk og møter

 
10.15 Pause
 
10.30 Tidstakst, takst ved legemiddelgjennomgang, tolk og møter fortsetter

11.00 Lunsj

12.00 Prosedyretakster

12.45 612a/b, 615, 700-takstene/lab
 
13.00 Pause
 
13.15 Forbruksmateriell, takst 10 og merknad B5
13.35 Andre attester og honorarer – barnevern, NAV, salærforskriften, forsikringsselskaper

 
14.00 Pause
 
14.15 Helfo – utbetaling og kontroll
14.30 Legeforeningens bistand i kontrollsaker - Råd ved kontroll

15.15 Oppsummering


15.30 Kurs slutt