Kurs i helsepolitikk 23. april 2024

Dette er tillitsvalgtkurs for landsrådsrepresentantene i AF og åpent for alle.

Kurset er godkjent med syv valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) i allmennmedisin, og med syv timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin

Pris: ingen kursavgift
Kurskomite: Christine Agdestein og Hans-Christian Myklestul

 

 

Familielege

Del 1: Allmennlegetjenesten 2.0 


2023 var året da Chat GPT ble en del av dagligtalen. Bærum sykehus introduserte bruk av kunstig intelligens til å tolke røntgenbilder. Teknologi har lenge vært en del av hverdagen til legene. Norske allmennleger har i mange år hatt EKG apparat, hvor algoritmer bidrar i tolkningen av funn. Samtidig ser vi at pulsklokker fører til nye besøk på legekontorene. Hva er de neste stegene i utviklingen? Kan teknologien hjelpe til å sortere frisk og syk, og dermed avlaste en presset helsetjeneste? Hvilken rolle skal kunstig intelligens ha i dokumentasjon? Hvor går veien framover? 

10.00 Åpning

10.10 Norsk allmennmedisin 2030
Hvordan kan kunstig intelligens og allmennlegens erfaring som lege og menneske jobbe sammen for bedre pasientoppfølging? ved Øystein Risa, forskningssjef SINTEF Digital, Avdeling Helse


10.30 Teknologi til glede og besvær
hvordan påvirker mer teknologi lege-pasientforholdet? ved Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening av allmennmedisin

10.50 Digital oppfølging
Hva er vitsen, og hvordan kan vi få det til å virke? ved Christine Hillestad Hestevik, prosjektleder FHI

11.10 Din helse 2.0
Hvilke forventninger har pasientene? ved Roger Wiktor Moe, leder LHL Trøndelag

11.30 Spørsmål fra salen

12.00 Lunsj 

Del 2: Tillit og kontroll


Regjeringen ønsket i Hurdalsplattformen en tillitsreform. I dag er systemet basert på tillit. Alle er tjent med at de som utnytter systemet sanksjoneres. Samtidig opplever mange leger at praksis er økte kontroller og tilsyn fra forvaltningen. Hvordan henger dette sammen? Hvilken tjeneste ønsker vi framover?

13.00 Takst og tilsyn
Hvordan sikre rett bruk av takster, og hvordan kontrollere framover? ved Ole Trapness, seksjonssjef Helfo kontroll 

13.20 Allmennlegens navigasjon i trygdemedisinen
Hvordan har NAV kontrollert allmennleger tidligere, og hva kan legene forvente i tiden som kommer? ved Marit Hermansen, sjefslege i NAV 

13.40 Legeforeningens medlemsbistand
Hvordan bistår Legeforeningen medlemmer i kontrollsaker med NAV og Helfo? ved Øyvind Anmarkrud, advokat Legeforeningen

13.50 Fra advarsel til faglige pålegg
Hva er statsforvalterens vurderinger i ansvarsfordelingen mellom fastlegen, legekontoret og kommunen når feil skjer? ved Jan Vaage, fylkeslege

14.10 Flere tilsynssaker
Stemmer det, og hva kan juristene i Legeforeningen bidra med? ved Stine Tønsaker, advokat i Legeforeningen

14.25 Spørsmål fra salen

14.45 Pause

Del 3: Det fins ikke nok helsepersonell – Hvilke oppgaver skal allmennlegene prioritere framover


Helsepersonellkommisjonen skrev i sin rapport at det ikke vil være mulig å bemanne seg ut av de utfordringer som helsetjenesten står i framover. Demografien viser at det blir stadig flere eldre per behandler. Helsetjenesten blir stadig bedre på å behandle tilstander som mennesker døde av før. Dette betyr flere behandlingstrengende per lege. Hvordan skal stadig økende forventninger fra publikum håndteres, uten en todeling av helsetjenesten?

15.00 Åpning

15.05 Hvilke oppgaver i allmennlegetjenesten blir kritiske å prioritere framover? ved Gudrun Waaler Bjørnelv medlem av ekspertgruppen om perspektiv

15.20 Kommunene har sørge-for ansvaret
Hvordan ønsker KS å prioritere bruken av allmennlegene framover? ved Mari Trommald, avdelingsdirektør for Helse og velferd i KS

15.35 Allmennlegetjeneste under press
Hvordan sikre stabilitet i fastlegeordningen framover?
ved Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

15.50

Debatt
Hvis det ikke er nok penger til helse, hvilke pasientrettigheter skal allmennlegene prioritere?

Debattleder: Kurt Østhuus Krogh

Debattdeltakere:
Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet De Grønne
Inger Noer, Venstre 
Christianne Bauck-Larssen, Høyre
Kari Anita Furunes, Senterpartiet


17.00 Festen er over, diskusjonen fortsetter i vestibylen