Saker fra foreningen

12. april 2024

Arbeidet med veileder for kommuneoverlegefunksjonen er i gang

Både LSA og Norsam bidrar i arbeidet med veilederen, som Helsedirektoratet har ansvar for å lage på oppdrag fra HOD.
05. april 2024

Brudd i forhandlingene om særavtalen

LSA sine krav er opprettholdt.
21. mars 2024

Årsmøte og årsmøtekurs 2024

09. februar 2024

Protokolltilførsel nr. 5 til SFS 2305

Under SFS 2305 – forhandlingene i mai 2023 ble det i en protokolltilførsel avtalt at Legeforeningen og KS skulle lage en felles informasjon til arbeidsgivere og tillitsvalgte om relevante rammer i avtaleverket, som er ment å sikre at arbeidsbelastningen er forsvarlig.
06. februar 2024

Møte i Legeforeningens IT-utvalg

Det nye It-utvalget hadde sitt første møte 29.januar, og konstituerte seg med Ivar Halvorsen som leder og Jan Robert Johannensen som nestleder.
14. desember 2023

Legeforeningen og KS viderefører forhandlingene om særavtalen SFS2305

Partene nedsetter en arbeidsgruppe som skal levere en rapport 1. mars. Partene har avtalt videre forhandlinger i mars, og i påvente av dette videreføres særavtalen frem til 21. mars.
31. oktober 2023

Styrets arbeidsmøte

Styret har hatt sitt første arbeidsmøte 30.-31. oktober 2023.
01. september 2023

Nytt styre i LSA

Kristin Cotta Schønberg ble valgt til ny leder under årsmøtet i LSA.
30. november 2020

Medlemsbrev til alle leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Dette medlemsbrevet er først og fremst tiltenkt leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene (KS-området). Dersom medlemmer i de andre tariffområdene (for eksempel Oslo kommune) har behov for råd i en tilsvarende situasjon, kan dere ta kontakt med tillitsvalgte, eventuelt med Avdeling for Jus og Arbeidsliv.

Side 1 av 2