Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Aktuelle saker

Innkalling til årsmøte LSA 2022

03. august 2022

Innkalling til årsmøte LSA 2021

17. august 2021

Medlemsbrev til alle leger i samfunnsmedisinsk arbeid

30. november 2020
Dette medlemsbrevet er først og fremst tiltenkt leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene (KS-området). Dersom medlemmer i de andre tariffområdene (for eksempel Oslo kommune) har behov for råd i en tilsvarende situasjon, kan dere ta kontakt med tillitsvalgte, eventuelt med Avdeling for Jus og Arbeidsliv.

Innkalling til årsmøte LSA 2020

21. oktober 2020
LSAs sitt årsmøte ble avholdt 10. november kl 1700.

Uholdbar arbeidssituasjon for legene

14. oktober 2020
Les gjengivelsen av Tord Moltumyrs artikkel i Paraplyen nr.3 - 2020. Pandemien har vist tydelig hvor viktig det er med samfunnsmedisinsk kompetanse over hele landet. En av LSA sine kjerneoppgaver er å synliggjøre behovet for vår kompetanse i både stat og kommune. Ikke bare innen smittevern, men også innen andre fagområder der legefaglig spesialkompetanse gir bedre beslutningsgrunnlag og sikrer forholdsmessige tiltak. Midt i pandemien opplever kommuneoverleger manglende forståelse for den økte arbeidsmengden.

Sett av 10. november

30. september 2020
I samarbeid med NORSAM er det nå fastsatt en dato for årsmøte 2020.

Årsmøtene utsettes

26. august 2020
Årsmøtene for LSA og Norsam utsettes til senhøstes

Spørreundersøkelse for kommuneoverleger

03. juli 2020
Legeforeningen ønsker å kartlegge hvordan situasjonen har vært for kommuneoverlegene under Covid-19-pandemien.

Samfunnsmedisiner i pandemisituasjon

13. mai 2020
Gå i dialog med din arbeidsgiver om din arbeidssituasjon. Du skal ha avklarte arbeidsforhold når det gjelder basale rettigheter.

Side 1 av 3