Aktuelle saker

01. september 2023

Nytt styre i LSA

Kristin Cotta Schønberg ble valgt til ny leder under årsmøtet i LSA.
03. august 2022

Innkalling til årsmøte LSA 2022

17. august 2021

Innkalling til årsmøte LSA 2021

30. november 2020

Medlemsbrev til alle leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Dette medlemsbrevet er først og fremst tiltenkt leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene (KS-området). Dersom medlemmer i de andre tariffområdene (for eksempel Oslo kommune) har behov for råd i en tilsvarende situasjon, kan dere ta kontakt med tillitsvalgte, eventuelt med Avdeling for Jus og Arbeidsliv.
21. oktober 2020

Innkalling til årsmøte LSA 2020

LSAs sitt årsmøte ble avholdt 10. november kl 1700.
14. oktober 2020

Uholdbar arbeidssituasjon for legene

Les gjengivelsen av Tord Moltumyrs artikkel i Paraplyen nr.3 - 2020. Pandemien har vist tydelig hvor viktig det er med samfunnsmedisinsk kompetanse over hele landet. En av LSA sine kjerneoppgaver er å synliggjøre behovet for vår kompetanse i både stat og kommune. Ikke bare innen smittevern, men også innen andre fagområder der legefaglig spesialkompetanse gir bedre beslutningsgrunnlag og sikrer forholdsmessige tiltak. Midt i pandemien opplever kommuneoverleger manglende forståelse for den økte arbeidsmengden.
30. september 2020

Sett av 10. november

I samarbeid med NORSAM er det nå fastsatt en dato for årsmøte 2020.
26. august 2020

Årsmøtene utsettes

Årsmøtene for LSA og Norsam utsettes til senhøstes
03. juli 2020

Spørreundersøkelse for kommuneoverleger

Legeforeningen ønsker å kartlegge hvordan situasjonen har vært for kommuneoverlegene under Covid-19-pandemien.

Side 1 av 3