Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Yrkesforeningen for samfunnsmedisinere

LSA ble stiftet i 1934. I dag inkluderer foreningen kommuneoverleger, fylkesleger, leger i statsforvaltningen, leger i institusjoner som Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket, leger i NAV (rådgivende overleger), forsikringsselskaper, i media og dels leger i vår forening.

Et stetoskop og et norgeskart visualiserer leger i samfunnsmedisinsk arbeid.