Samfunnsmedisiner i pandemisituasjon

Gå i dialog med din arbeidsgiver om din arbeidssituasjon. Du skal ha avklarte arbeidsforhold når det gjelder basale rettigheter.

Kjære medlem av LSA!                                                                    

2020 har til nå vært et år helt utenom det vanlige. Samfunnsmedisin og smittevern har vært på alles lepper, og våre medlemmer har uansett arbeidssted stått i mange krevende situasjoner med nye utfordringer og lange arbeidsdager. Tusen takk for arbeidet dere alle har lagt ned i forbindelse med den ekstraordinære pandemisituasjonen vi som nasjon har vært, og fremdeles er, i.

Men selv om smittetallene i skrivende stund er under kontroll, og Norge nå åpnes opp igjen, er det viktig at vi som samfunnsmedisinere tar inn over oss at koronakrisen etter all sannsynlighet vil være en vedvarende og langvarig krise også her i Norge. Samfunnsmedisinere på både kommunalt og statlig nivå har nøkkelstillinger som samfunnet har vært og vil fortsette å være avhengige av. Arbeidspresset er høyt for oss alle. Å ha en ekstraordinær kriseberedskap i en kort periode kan i ekstraordinære tilfeller være nødvendig. Men å opprettholde en ekstraordinær kriseberedskap over tid er ikke bærekraftig. Mange samfunnsmedisinere er alene om sin kompetanse i sin organisasjon, kanskje særlig de av våre medlemmer som arbeider som kommuneoverleger i denne tiden.

LSA som fagforening mener det nå er viktig at våre medlemmer ikke slites ut, og at den enkelte samfunnsmedisiner ivaretas i forhold til arbeidslivets rettigheter. Vi får mange meldinger om at medlemmer ser det vanskelig å få avviklet årets ferie. Andre forteller om en forventning om døgnkontinuerlig tilgjengelighet i uke etter uke, uten avklart kompensasjon eller beredskapsordninger. LSA mener dette er problematisk.

Det er arbeidsgivers ansvar at du som samfunnsmedisiner har avklarte arbeidsforhold når det gjelder basale rettigheter som eksempelvis ferieavvikling, arbeidstidsordninger og avtaler om tilgjengelighet. Vi oppfordrer deg til å gå i dialog med din arbeidsgiver om din arbeidssituasjon, med særlig vekt på arbeidstid, ferie og kompensasjonsordninger for beredskap. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever utfordringer med dette, eller har spørsmål om vilkår for arbeidsforholdet generelt.

Legeforeningens dyktige advokater i Jus og arbeidslivsavdelingen treffes på mailadresse legeforeningen@legeforeningen.no

 

For styret i LSA

Kirsten Toft, leder

LSA@legeforeningen.no