Referat fra årsmøte LSA 2020

LSAs sitt årsmøte ble avholdt 10. november kl 1700.