Årsmøte LSA 2023

I henhold til LSAs vedtekter § 8 innkalles det til årsmøte i LSA 30. august kl 1600 på
Legenes hus på Christiania Torv 5, Oslo.