Årsmøtekurs i samfunnsmedisin 2021

Velkommen til spennende årsmøtekurs i samfunnsmedisin. Vi inviterer til kurs i et nyoppusset Legenes Hus i Oslo sentrum 16-17. september 2021. Årsmøter i LSA og Norsam er en del av kurset. Det har vært stor interesse for årsmøtekurset, og det blir mulig å følge kurset digitalt.
Legenes hus sett fra skansen. Foto: Legeforeningen

De samfunnsmedisinske foreningene, LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening) viderefører tradisjonen med felles årsmøtekurs. Årsmøtekurset arrangers i år 16-17.september. 

Årets kurs arrangeres i et nyopppusset Legenes Hus i Oslo sentrum. 

Kursprogrammet inneholder svært aktuelle tema:
- Pandemi: relfeksjon, debrief og forene oss
- Samfunnsmedisinsk beredskap og kompetanseutvikling
Program årsmøtekurs samfunnsmedisin (sept21).pdf

Årsmøtekurset og årsmøtene kan også følges digitalt. Vi benytter Zoom som digital plattform. Bruk lenke for registrering til digital deltakelse. Ønsker du å delta via zoom er det viktig med registrerering via lenken innen tirsdag 14. september 2021. Det er ønskelig med oversikt over hvem som deltar blant annet av hensyn til stemmegivning. Etter registrering mottar man bekreftelsesinformasjon.

Årsmøtekurset er godkjent som valgfritt kurs i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Kursbevis utstedes bare til de som deltar på kurset i Legenes hus. 

Invitasjon og informasjon om årsmøtene er sendt ut fra LSA og Norsam.
Lenke til saksliste og årsmøtedokumenter til Norsams årsmøte finner du lenger ned på denne nettsiden.

Det blir tradisjonen tro også en felles årsmøtemiddag etter årsmøtene. Vi håper mange har anledning til å delta på en hyggelig sosial sammenkomst med gode samfunnsmedisinske kollegaer.

Praktisk informasjon og priser:
Kursavgift kr 3000 (kr 1500 pr dag)
Årsmøtemiddag kr 700
Det er ikke kursavgift for digital deltakelse

Det har vært stor interesse for årsmøtekurset og vi har foreløpig måttet sette strek for flere påmeldinger. Det blir mulighet for å følge årsmøtekurset digitalt, uten påmelding eller kursavgift. Informasjon oppdateres på denne nettsiden. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Reise og eventuelt behov for overnatting/hotell bestilles og dekkes av den enkelte deltaker. Det er ikke felles hotellbestilling på dette årsmøtekurset.

Velkommen til årsmøtekurs! 
Med vennlig hilsen LSA og Norsam