Oversikt – utvalg og roller

Legeforeningens IT-utvalg: Ole Kristian Losvik

Yrkesforeningsutvalget: Kristin Cotta Schønberg

Primærhelsegruppa: Kristin Cotta Schønberg

Sentral kurskomite: Kristin Cotta Schønberg

Varslingsutvalget i Legeforeningen: ikke forslag til egne kandidater for denne perioden

Arbeidsgruppe til landsråd / årsmøteseminar:
Paul-Olav Røsbø
Ingrid Kristiansen
Guro H. Røstvig

Legeforeningens Forhandlingsutvalg kommune:
Meera Grepp
Vara: Miert S. Lindboe

Legeforeningens Forhandlingsutvalg stat:
Anna Randby
Vara: Kristin Cotta Schønberg

Regionutvalg: ingen dir. representasjon

Arbeidsgruppe LIS1-undersøkelse 2024: Tord Moltumyr

Landsstyrerepresentanter 2024-2025:
Kristin C. Schønberg
Meera Grepp
Tord Moltumyr
Ingrid Kristiansen

Vara 1: Miert S. Lindboe
Vara 2: Guro H. Røstvig
Vara 3: Anna Randby

Tariffutvalget:
Ole Johan Bakke
observ.: Guro H. Røstvig

Bærekraft 2.0: Ole Johan Bakke

Spesialistgruppe for legemiddelberedskap: Miert S. Lindboe